Av erfarenhet vet vi att bra bilder och bra bemötande är orsaken till att kunder

väljer oss över våra konkurrenter .

 

Vi är inget stort företag men vi har stora ambitioner. Vår ambition är alltid att via våra fem kvalitetsdimensioner i kombination mångårig erfarenhet bibehålla en hög kvalite på bilder och service. Under 25 års tid har vi utvecklat vår kvalitetspolicy till vad den är idag, .

 

Vår policy bygger på fem enkla principer.

 

1. Vi tar den tid det krävs för att bilderna ska bli bra. Av erfarenhet vet vi att det tar tid att bygga upp en kontakt med barnet. Vi börjar därför alltid med att fotografera gruppfoto för att skapa en första kontakt innan vi fortsätter med inviduell fotografering.
När det sedan är tid för inviduell fotografering försöker vi jobba tillsammans med barnet och förstå deras känslor och intentioner för att få till bilder med känsla och närvaro.


Det får ta den tid som krävs men i regel aldrig längre än 15 minuter, då vi vet att barn, speciellt mindre barn snabbt blir trötta.

 

2.  Under fotograferingen tar vi i *regel alltid fler än två fotograferier på varje barn, om inte fler för att säkerställa att vi får till en bra bild. Via vårt beställningsweb erbjuder vi också föräldrar möjligheten att välja från samtliga av dessa porträtt. Vi döljer således inga bilder, utan majoriteten av bilder från fotograferingen kommer finnas att bejaka på vårt beställningsweb efter att ni har mottagit er kod. *Även om vi fotograferar flera bilder på varje barn är det inte alltid möjligt att ta fram flera bilder på varje barn, men om det finns möjlighet till det är det alltid något vi försöker göra.

 

3. Innan varje fotograferingstillfälle finns möjlighet till att diskutera med fotografen via telefon eller mejl om ni, som föräldrar har några speciella önskemål på själva fotograferingen. Det kan vara något självklart som att bli fotograferad tillsammans med sitt barn, sk föräldrafoto, porträtt i hel- och halvfigur eller färg på bakgrund. Vi försöker alltid anpassa bilder till önskemål enligt bästa mån.

 

4. I vår webshop finns det stora möjligheter att skräddarsy sina beställningar efter önskemål. Du kan beställa dina bilder både som pappersbilder i färg, svart-vitt och som tryck. Nyhet för i år är tryck av ditt barn som iPhone/iPad skal. Alla bilder sparas i fyra år . Du kan således beställa bilder av ditt barn så långt som fyra år tillbaka.

 

5. Vi erbjuder inga paket. Detta innebär att det  inte finns något köptvång. Ni får inga hemskickade paket.  Ni väljer istället vilka bilder ni är nöjda med direkt från vår webshop. Detta innebär inget extra arbete för personal i form av namnlistor att samla in och otidsenliga papperslappor att skicka mellan förkolan och hemmet eller belastning för mijön.

 

Vårt kontor hjälper till med frågor, bokningar och service till föräldrar och förskolor. Hör av er!